PANDORA ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK


 

Jogi iratok

Jelen www.hu.pandora.net/hu/ URL-címen található weboldal („a Pandora weboldal”) a Pandora A/S tulajdonában áll, amely egy Dániában, a Központi cégjegyzékben 28505116 szám alatt bejegyzett társaság, amelynek székhelye a Havneholmen 17-19, DK-1561 Koppenhága V, Dánia („Pandora A/S”).

 

A Pandora weboldalon keresztül vásárolt termékeket a PANDORA Ékszer Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság értékesíti, amely Magyarországon a 01-09-939954 cégjegyzékszám alatt bejegyzett társaság, melynek székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. A Pandora adószáma 22708476-2-41.

 

Fontos, hogy figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket („Értékesítési feltételek”), mielőtt bármilyen terméket rendelne a Pandora weboldaláról. A Pandora weboldalon keresztül történő termékvásárlásra az Értékesítési feltételek vonatkoznak. A Termékek megrendelésével Ön kötelező érvénnyel elfogadja az Értékesítési feltételeket.

    1. Az Értékesítési feltételekről


Jelen Értékesítési feltételek vonatkoznak a Pandora weboldalán leadott minden megrendelésre és vásárlásra. Jelen Értékesítési feltételeket a Pandora időről időre felülvizsgálhatja. Az Értékesítési feltételek bármely módosítása a módosított Értékesítési feltételek közzétételének napján vagy azt követően lép hatályba. A társaság tájékoztatja minden olyan megváltozott Értékesítési feltételről, amely eltér az Ön és a Pandora között korábban alkalmazott Értékesítési feltételektől.

A Pandora a Pandora weboldalon fogyasztók számára kínál termékeket eladásra. A Pandora fenntartja a jogot, hogy ne teljesítse azt a megrendelést, melyet nem fogyasztó, vagy a jelen feltételeknek nem megfelelő személy adott le.

Az Ön által a Pandora weboldalán lebonyolított vásárlások kapcsán a Pandora általában elektronikus úton, e-mailben kommunikál Önnel, az Ön által a Pandora számára a megrendelés leadásakor vagy a Pandorával való egyéb kommunikáció során megadott e-mail címén. Ezen túl kapcsolatba léphet velünk a  17. pont (Kapcsolattartási adatok) alatt felsorolt lehetőségek valamelyikével vagy a Pandora weboldalán található elérhetőségek útján.

 
 

A TERMÉK MEGRENDELÉSÉNEK LEADÁSA ELŐTT EL KELL OLVASNI JELEN ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEKET, VALAMINT AZOK KÖTELEZŐ ÉRVÉNYÉT ELFOGADNI.

 

A 15. PONT (FELELŐSSÉG) RENDELKEZÉSEIRE KÜLÖNÖSEN FELHÍVJUK A FIGYELMET. AMENNYIBEN ÚGY ÍTÉLI, HOGY JELEN ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEKKEL NEM ÉRT EGYET, AKKOR NEM VÁSÁROLHAT A PANDORA WEBOLDALÁN FELSOROLT TERMÉKEKBŐL.

 

2. Az Ön fiókja

 

Ha fiókot (személyes felhasználói azonosítót vagy felhasználónevet) hoz létre a Pandora weboldalán, Ön felel a felhasználónév és jelszó titkosságának megőrzéséért és a jelszóhoz való mások általi hozzáférés korlátozásáért.


A fiók létrehozásával Ön felelősséget vállal minden olyan tevékenységért és vásárlásért, amely a fiókon belül történik, kivéve, ha ezeket a tevékenységet vagy vásárlást olyan jogosulatlan harmadik fél hajtja végre, aki nem az Ön gondatlansága vagy hanyagsága miatt fért a fiókjához.


A Pandora nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy a Pandora weboldala vagy az Ön fiókja hibamentes, illetve szoftverhibáktól vagy vírusoktól védett lesz. Saját informatikai és biztonsági megoldásaiért Ön felel, és saját vírusvédelmi szoftvert kell használnia. Kérjük, azonnal értesítsen minket, ha a fiók vagy fizetési adatai elvesznek vagy azokat ellopták. Ha a fiók biztonsága aggodalomra ad okot, akkor előfordulhat, hogy blokkoljuk a hozzáférést és a használatot.

 

3. Megrendelés leadása


A Termékek megvásárlásához a következőkre van szükség:

• olvassa el és fogadja el az Értékesítési Feltételeket;
• adja meg nevét és címét, telefonszámát, e-mail címét, fizetési adatait és egyéb szükséges információkat;
• adjon meg egy magyarországi szállítási címet (további részletekért lásd alább);
• cselekvőképes, kötelező erejű szerződés kötésre jogosult; és
• érvényes betéti/hitelkártya (a Pandora weboldalán elfogadott fizetési módok részleteiért
lásd 6. pont (Fizetés).

A megrendelés leadása a „KOSÁRBA HELYEZ” gombra kattintással, majd a pénztár oldalra lépve történik.

A pénztár oldalon lehetősége lesz arra, hogy ellenőrizze a megrendelését (megrendeléseit), elolvassa és elfogadja a jelen Értékesítési Feltételeket, ellenőrizze a megrendelés(ek) végösszegét és az Ön által megadott adatokat, valamint a megrendelés(ek) megerősítése előtt kijavítsa az esetleges beviteli hibákat.

A rendelés leadása előtt ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy a szállítási cím helyes, mivel előfordulhat, hogy a rendelés feladása előtt nincs lehetőség a cím módosítására. Kérjük olvassa el az alábbi
4. pontot (Megrendelés feldolgozása), amely részletesebben foglalkozik ezzel.

A Pandora honlap jelenleg minden magyarországi címre szállít, kivéve a szállodák, szállók, börtönök és postafiók címek.

 

4. Megrendelés feldolgozása és szerződéskötés

 

Azt követően, hogy Ön a Pandora weboldalán leadta megrendelését (megrendeléseit), a Pandora küld Önnek egy e-mailt, amelyben visszaigazolja a megrendelés(ek) beérkezését („Megrendelés beérkezésének visszaigazolása”), és részletesen ismerteti a megrendelt termék(ek) adatait.

 

Előfordulhat, hogy a Pandora nem mindig tudja fogadni a megrendelését, továbbá saját belátása szerint dönthet úgy is, hogy nem fogadja a megrendelését. Például (többek között) előfordulhatnak árazási hibák, nem megfelelő készletmennyiség, szokatlan megrendelések vagy olyan megrendelés, amelyről a Pandora azt feltételezi, hogy nem jóhiszeműen történt. Előfordulhatnak rajtunk kívül álló váratlan események is, amelyek miatt nem tudjuk teljesíteni a megrendelést.

 

Ha a Pandora a megrendelését nem fogadta, erről e-mailben tájékoztatja Önt, és amennyiben kifizetés már történt, ezt a Pandora teljes egészében visszatéríti Önnek.

 

A megrendelés(ek) beérkezése után a Pandora ellenőrzi, hogy az adott termék(ek) raktáron van(nak)-e. Az Ön és a Pandora között a Termékek értékesítésére vonatkozó szerződés – amelyre a jelen Értékesítési feltételek vonatkoznak – csak akkor jön létre, amikor a Pandora az Önnek küldött e-mailben megerősíti, hogy a Termék(ek) egésze vagy egy része még elérhető és azt feladták („Szállítás megerősítése”). Ha a megrendelés(ek) véglegesítésétől számított 48 órán belül nem kapja meg a Szállítás megerősítéséről szóló e-mailt, az adott megrendelés Önt nem köti.

 

 

A szerződés akkor jön létre, amikor a Pandora a megrendeléskor megadott e-mail címre megküldi Önnek a Szállítás megerősítését. Amennyiben a rendelés leadásától számított 48 órán belül nem kapta meg a Szállításmegerősítését, kérjük, lépjen kapcsolatba a Pandora Ügyfélszolgálatával.

 

A Termékekre vonatkozó adásvételi szerződés csak azokra a Termékekre vonatkozik, amelyek feladására vonatkozóan a Szállítás megerősítése megtörtént. A Pandora nem köteles az Ön megrendelésének esetleg részét képező egyéb Termék szállítására mindaddig, amíg e Termék feladására vonatkozóan külön Szállítási megerősítés nem történt.

 

A Megrendelés beérkezésének visszaigazolásában megkapja a jelen Értékesítési feltételek egy példányát, azonban javasoljuk, hogy ezek nyilvántartása érdekében töltse le, mentse el és/vagy nyomtassa ki a visszaigazolás és a jelen Értékesítési feltételek egy példányát.

 

Ha módosítani vagy törölni szeretné megrendelését, azelőtt, hogy megkapta volna a Szállítás megerősítéséről szóló értesítést, akkor a 17. pontban (Kapcsolattartási adatok)meghatározott módszerek valamelyikével vagy a Megrendelés beérkezésének visszaigazolásában meghatározottak szerint a lehető leghamarabb lépjen kapcsolatba a Pandora Ügyfélszolgálatával. Előfordulhat, hogy a megrendelések feldolgozásának gyorsasága miatt már nem lehetséges annak módosítása vagy törlése, illetve a Termék feladásának megakadályozása. Ha a Pandora nem tudja módosítani vagy törölni a megrendelését, és a Terméket feladják, Önnek lehetősége van arra, hogy akár megtagadja a szállítás elfogadását, amely esetben a Terméket visszaküldésre kerül a Pandora részére, vagy elfogadja a szállítást, majd a 12. pont (Visszaküldés és visszatérítés) alapján visszaküldi a Terméket a Pandorának.

 

Azt követően, hogy megkapta a Szállítás megerősítését, már nem áll módjában megakadályozni a Termék feladását. Ha ezt követően szeretné lemondani a megrendelését, kérjük, tekintse meg a 12. pontot (Visszaküldés és visszatérítés).

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény rendelkezései alapján a Pandora a nemesfém tárgyak kereskedelme során – a törvényben meghatározott ügyleti összeghatár felett – köteles az ügyfél (vásárló) tekintetében a törvényben meghatározott ügyfélátvilágítási és egyéb járulékos intézkedések megtételére, továbbá ezzel összefüggésben a 300.000,- Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű ügylet esetén az ügyfél (vásárló) tekintetében meghatározott adatok rögzítésére, amelyhez az ügyféltől (vásárlótól) a törvényben meghatározott okiratok bemutatását kérheti. Az ügyfél-átvilágítási és adatrögzítési intézkedéssekkel kapcsolatos együttműködés megtagadása, illetőleg a törvényben meghatározott ügyfél-átvilágítási eredmény esetén a Pandora köteles az ügyfél (vásárló) tekintetében az ügylet teljesítésének megtagadására.

 

5. Árak, szállítási és kezelési költségek, díjak és adók

 

A Termékért felszámított ár a megrendelés leadásakor érvényes ár, amelyet a Megrendelés beérkezésének visszaigazolása és a Szállítás megerősítése tartalmaz. Az árak magyar forintban (HUF) fizetendők.

 

A Pandora weboldalán, akár a Megrendelés beérkezésének visszaigazolásában vagy egyéb árazási hiba esetén, Ön elfogadja, hogy a Pandora jogosult kijavítani a hibát és a helyes árat felszámítani, vagy törölni a megrendelést. Ha a tényleges ár magasabb, mint a Megrendelés beérkezésének visszaigazolásán feltüntetett összeg, a Pandora értesíti Önt a helyes árról, és lehetőséget ad a megrendelés folytatására vagy annak törlésére. Ha nem tudjuk felvenni Önnel a kapcsolatot, vagy ha nem kapunk választ, a megrendelését töröljük, és az Ön által a Pandora részére a Termékekért kifizetett összegeket visszatérítjük. Ha nem kívánja folytatni a megrendelését, ilyen árazási hiba esetén az egyetlen megoldási lehetőség a megrendelés törlése.

 

Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben az árazási hiba nyilvánvaló, és elvárhatóan felismerhető volt, a Pandora nem köteles az adott Terméket a hibás áron biztosítani Önnek, még azt követően sem, ha már elküldte Önnek a Szállítás megerősítését.

 

A Termék ára tartalmazza az ÁFÁ-t és/vagy egyéb alkalmazandó adókat, nem tartalmazza azonban a szállítási és kezelési költségeket. A szállítási és kezelési költségek (és a kapcsolódó ÁFA vagy egyéb adók) külön díjai a megrendelés befejezése előtt egyértelműen megjelennek a képernyőn, és a Megrendelés beérkezésének visszaigazolásában is megerősítésre kerülnek.

 

A Termékek és a szállítási és kezelési költségek árai bármikor változhatnak, de a változások általában nem érintik azokat a megrendeléseket, amelyekre vonatkozóan már elküldtünk a Szállítás megerősítését (kivéve a fent leírt nyilvánvaló árazási hiba esetén).

 

6. Fizetés

 

A fizetést a folyamat során kiválasztott fizetési módok egyikével kell teljesíteni (VISA, MasterCard).

 

Az elfogadott hitel- és bankkártya típusok felsorolása a Pandora weboldalán a pénztárnál található. Amennyiben a Pandora nem kapja meg az Ön kártyájától vagy a fizetési szolgáltatójától a megfelelő engedélyezést, a Pandora fenntartja a jogot, hogy elutasítsa a megrendelését.

 

A legtöbb fizetési mód esetében a megrendelés kifizetésére, beleértve az összes alkalmazandó adót, szállítási és egyéb díjat, a megfelelő kártyáról vagy fizetési szolgáltatásról a Pandora által küldött Szállítás megerősítéséről szóló értesítést követően kerül sor.

 

 

7. Szállítás

 

A raktáron lévő termékek esetén normál szállítási idő 2-5 nap. A Pandora fenntartja a jogot, hogy egy másik, azonos vagy alacsonyabb költségű szállítót válasszon a megrendelés kézbesítésére. Kizárólag a fent leírt szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre a Pandora weboldalán keresztül történő értékesítéshez. A fenti két lehetséges szállítási módtól eltérő különleges szállítási igényt a Pandorának nem áll módjában elfogadni.

 

Ha a Pandora a Szállítás megerősítéséről szóló értesítésben megadott határidőn belül nem tudja kiszállítani a megrendelését, a lehető leghamarabb értesíti Önt. Ön dönthet úgy is, hogy törli a megrendelését, amely esetben a Pandora a teljes összegét visszatéríti Önnek. Ha úgy dönt, hogy nem törli a megrendelését, a Pandora igyekszik ésszerű határidőn belül kiszállítani a megrendelését.

 

Ha Ön indokolatlanul elhalasztja a szállítást vagy késlelteti a szállítás átvételét azt követően, hogy a Pandora értesítette Önt arról, hogy a szállító megpróbálta a megrendelt termékeket kézbesíteni Önnek, vagy ha helytelen szállítási címet adott meg a Pandorának, ami sikertelen szállítást eredményez, a szállítandó csomagot visszaküldik a Pandorának, a megrendelését töröljük, és teljes összeget visszatérítjük.

 

 

8. A Pandora befolyásán kívül eső események

 

A Pandora nem felel a késedelemért vagy a teljesítés elmulasztásáért, ha azt az ésszerű befolyásán kívül eső bármely cselekmény, esemény, ezek elmaradása, mulasztás, baleset vagy körülmény okozza, beleértve többek között:

 

• polgári zavargás, lázadás, invázió, terrortámadás vagy terrortámadással való fenyegetés, háború (hadüzenettel vagy anélkül), illetve háborúval való fenyegetés vagy annak előkészítése;
• sztrájk vagy kizárás (vagy más ipari cselekmény);
• nemzeti vagy helyi veszélyhelyzet;
• a kommunikáció vagy szállítási eszközök fennakadása vagy meghibásodása;
• áram- vagy közműkimaradások;
• a beszállítók vagy alvállalkozók (kivéve a Pandora A/S társasággal azonos vállalatcsoportba tartozó vállalatok) nem teljesítése;
• földrengés, tűz, robbanás, vihar, árvíz, talajsüllyedés, járvány vagy más természeti katasztrófa;
• a vasút, a hajózás, légi jármű, gépjármű vagy más közösségi vagy magánközlekedési eszköz használatának lehetetlenné válása;
• bármely kormány intézkedése, rendelete, jogszabálya, szabályzata vagy korlátozása.

 

Ilyen körülmények esetén a Pandora értesíti Önt, és észszerű lépéseket tesz a késedelem minimalizálása érdekében. A Pandora kötelezettségeinek teljesítésére rendelkezésre álló időt meghosszabbítottnak kell tekinteni mindaddig, amíg a fentiek bármelyike fennáll. Ha a Pandora a rajta kívül álló körülmények miatt nem tudja teljesíteni a megrendelését, vagy ha jelentős késedelembe esik a megrendelés kézbesítése, Ön törölheti a megrendelését, mely esetben a teljes összeget visszatérítjük.

 

9. Termék elérhetősége

 

A Pandora minden észszerűen elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Pandora weboldaláról megrendelt Termékek elérhetőségét. A Termékek azonban „érkezési sorrendben” vásárolhatók meg, és csak a készlet erejéig állnak rendelkezésre.

 

10. Kompatibilitás, termékinformációk

 

Kérjük, a megrendelés leadásakor ügyeljen arra, hogy a megvásárolt Termék legyen a tervezett felhasználási céllal összeegyeztethető. Kérjük, ennek ellenőrzése során a Pandora weboldalát használja döntő támpontként. Abban az esetben, ha a Pandora weboldal tartalma és bármely más weboldal (vagy bármely más információforrás) között eltérés van, a Pandora weboldalon a vásárlás időpontjában feltüntetett termékek kompatibilitását tekintjük elsődlegesnek.

 

A Pandora weboldalán látható képek a készülék kijelzőjének minőségétől függően eltérhetnek. Bár minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a termékek képeit a lehető legpontosabban reprodukáljuk, ezek a képek csak illusztrációként szolgálnak, és az Ön Terméke eltérhet a képtől, például színben, méretben, mintázatban és textúrában. A Termékek csomagolása is eltérhet a Pandora weboldalán található képeken láthatótól.

 

Ha a kapott Termék nem felel meg az Ön által megrendelt Terméknek, vagy ha a szállítmány hiányos vagy a szállítás során megsérült, kérjük, lépjen kapcsolatba a Pandora Lépjen kapcsolatba velünk hogy haladéktalanul segítséget kapjon, akár e-mailben, akár telefonon.

 

11. A Termék tulajdonjoga

 

A Termék tulajdonjoga csak akkor száll át Önre, ha a Pandora felé a megrendelése tekintetében teljes kifizetés – beleértve az összes adót, szállítási és egyéb díjat – megtörtént. A Termékkel kapcsolatos kockázatviselés a kiszállítás időpontjától kezdve Önt terheli.

12. Visszaküldés és visszatérítés

Törvényes elállási jog

A 45/2014 (II.26.) kormányrendelet („A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól”) értelmében az elállási határidőn belül Önnek törvényes joga van elállni a vásárlástól. Az elállási időszak a szerződés létrejöttének napján kezdődik (amikor a Pandora elküldi Önnek a Szállítás megerősítését), és a Termék átvételét követő naptól számított 14. nap végéig tart.

Ez az elállási jog az eladásra és a nem eladásra szánt termékekre egyaránt vonatkozik. Ha a Terméket a vásárlás lemondása előtt már elküldték Önnek, akkor a megrendelés törlését követő naptól számított 14 napon belül köteles visszaküldeni azt a Pandora részére. Ha a fogyasztói szerződésekre vonatkozó szabályozás alapján kíván elállni a vásárlástól, akkor használja a Pandora weboldal ingyenes Visszaküldési eljárást. Ön nem köteles követni az ingyenes Visszaküldési eljárást, de ha nem így tesz, akkor kizárólag Önt terheli a Termék Pandorához történő visszaküldésének költsége.

Ha nem kívánja igénybe venni az ingyenes Visszaküldési eljárást, elállhat a vásárlástól, ha értesíti az Ügyfélszolgálatot a emailben [email protected] e-mail címen vagy postai úton. Ezt a Elállási űrlapot is használhatja a vásárlástól való elállás bejelentésére (a Pandora e-mailben visszaigazolja ennek átvételét). Önnek – választása szerint – lehetősége van egyszerűen visszaküldeni a Terméket a Pandora Ékszer Magyarország Kft. részére  a kézbesítést követő napon kezdődő 14 napos időszakon belül, amely esetben a visszaküldést az Ön elállási nyilatkozataként kezeljük. A Termék visszaküldésekor kérjük, adja meg nevét, e-mail címét, rendelési számát és a rendelés dátumát, hogy a Pandora Ékszer Magyarország Kft. gyorsan azonosítani tudja a rendelését. Végül, dönthet úgy, hogy a vásárlás lemondását az alábbi űrlap elküldésével teljesíti a PANDORA Ékszer Magyarország Kft. címére (cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B. ép. 13. em., e-mail: [email protected]:

Címzett: PANDORA Ékszer Magyarország Kft. (cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B. ép. 13. em., e-mail: [Pandora e-mail cím hozzáadása]:

Ezúton értesítem/értesítjük (*), hogy az alábbi áruk (*)/az alábbi szolgáltatás (*) nyújtására vonatkozó adásvételi szerződéstől elállok/elállunk (*) :

Megrendelés ideje (*) /átvétel ideje(*):

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (csak abban az esetben, ha ezt a nyomtatványt papíron nyújtják be):

*a nem kívánt rész törlendő

 Ön továbbá – választása szerint – a Pandora Ékszer Magyarország Kft. bármely magyarországi üzletében (üzlethelyiségében) személyesen is gyakorolhatja a fentiek szerinti törvényes elállási jogát, és jogosult ezzel egyidejűleg az árut visszaadni a Pandora Ékszer Magyarország Kft. részére. Az üzlethelyiségben történő visszaadás esetén Önt a termék visszaküldésével kapcsolatos költség nem terheli (ide nem értve az üzlethelyiségben való személyes megjelenéssel összefüggő saját költségeit, amelyeket Ön köteles viselni).

Ha a fogyasztói szerződésekre vonatkozó szabályozás alapján áll el a vásárlástól, a Pandora visszatéríti Önnek a Termékért fizetett teljes árat (beleértve az összes ÁFÁ-t és/vagy egyéb adót), valamint az Ön által kifizetett szállítási költségeket, bár a törvény által megengedett módon a visszatérített szállítási költség legfeljebb a standard szállítási szolgáltatás költsége lehet.

Azt követően, hogy a Pandora megkapta és jóváhagyta a visszaküldött Terméket, küld Önnek egy e-mailt e jóváhagyás megerősítéséről. Az Önt megillető visszatérítés kifizetésére a lehető leghamarabb, de mindenképpen azt a napot követő 14 napon belül kerül sor, amikor a Pandora átvette a Terméket, vagy, ha ez korábbi, akkor azon a napon, amikor Ön igazolja, hogy visszaküldte a Terméket a Pandorának. Ha a Terméket nem küldték el Önnek, akkor a visszatérítésre az azt követő 14 napon belül kerül sor, hogy Ön tájékoztatta a Pandorát a vásárlástól való elállásra vonatkozó szóló döntéséről. A Pandora a pénzt ugyanazon a fizetési módon téríti vissza, amellyel Ön a fizetést teljesítette.

A Pandora a törvény értelmében jogosult csökkenteni a visszatérítés összegét a Termék értékének csökkenése miatt, ha az értékcsökkenés abból ered, hogy Ön azt a jellege, funkciója vagy jellemzői meghatározásához szükségesnél nagyobb mértékben használta. Ha a Pandora visszatéríti a kifizetett árat, azelőtt, hogy lehetősége lett volna a Termék ellenőrzésére, majd később kiderül, hogy Ön elfogadhatatlan módon kezelte vagy megrongálta a Terméket, Önnek az ennek megfelelő összeget köteles kifizetni a Pandora részére.

 

Visszatérítés a Pandora weboldalán található, kibővített elállási szabályzat szerint

A vásárlástól való elállási jogán túlmenően, ha bármilyen okból nem teljesen elégedett a Pandora weboldalán vásárolt termékkel, nem tovább értékesítésre szánt Terméket annak átvételétől számított 30 napon belül visszatérítés ellenében visszaküldheti, de ehhez követnie kell az ingyenes GYIK.

 

Azt követően, hogy a Pandora átvette és jóváhagyta a visszaküldött Terméket, küld Önnek egy e-mailt e jóváhagyás megerősítéséről. A visszatérítést a Pandora által küldött, a visszaküldött termék átvételét és jóváhagyását megerősítő e-mailtől számított 14 (tizennégy) napon belül feldolgozzuk.

 

A Pandora weboldalon a Pandora kibővített elállási szabályzata alapján visszaküldött bármely terméknek új, nem viselt és újraértékesíthető állapotban kell lennie, és a Pandora fenntartja a jogot, hogy megtagadja a visszatérítést, ha a Terméket úgy küldik vissza, hogy az sérült vagy használatra utaló jelek találhatók rajta.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a kibővített visszaküldési jogok nem vonatkoznak az eladásra szánt vagy a Kizárt Termékekre. Ez nem érinti az Önt, mint fogyasztót megillető jogokat, beleértve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti termék visszaküldéséhez való jogot és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti hibás termék visszaküldéséhez való jogot.

 

Karácsonyi kiterjesztett visszaküldés & csere lehetőség
 

A karácsonyi időszakra vonatkozó kiterjesztett visszaküldésről az éppen aktuális év karácsonyi időszakában adunk tájékoztatást, mely felülírja a normál 30 napos visszaküldési lehetőséget. Erről időben tájékoztatjuk vásárlóinkat weboldalunkon. Az outlet üzletekre ez a szabály nem vonatkozik, ott a szokásos outlet-visszaküldési szabályzat érvényes.

Az online vásárolt akciós/kedvezményes termékekre nem vonatkozik ez a kiterjesztett visszaküldési szabály, ezek a fentiekben meghatározott törvényes elállási jogoknak megfelelően a vásárlástól számított 14 napon belül küldhetők vissza.

Minden terméknek viseletlen, eladható állapotban kell lennie.

 

Kizárt Termékek
 

A Pandora weboldal nem fogadja el vagy cseréli ki: (i) a Pandora ajándékkártyákat vagy eGift kártyákat; (ii) a Pandora üzletben, Pandora koncessziós üzletben, Pandora outlet üzletben, olyan üzletekben, amelyek nem kizárólag Pandora termékeket árulnak, vagy az EGT-n kívüli Pandora üzletben vásárolt termékeket; (iii) az egyedi igényekre, személyre szabott termékeket. 

Hibás vagy nem a leírásnak megfelelő Termék visszaküldése

 

További információkért a hibás vagy nem a leírásnak megfelelő termékekkel kapcsolatos jogairól kérjük, tekintse meg 14. pontot (Szavatosság és jótállás).

 

Amennyiben vissza kell küldenie a Terméket, mert úgy véli, hogy az hibás vagy nem a leírásnak megfelelő, de a Termék visszaküldésének határideje a 45/2014. kormányrendelet és a Pandora weboldal kibővített elállási szabályzata(adott esetben) lejárt, a Termék visszaküldése előtt további segítségért forduljon az Ügyfélszolgálathoz vagy postai úton a Pandora címére.

 

Amennyiben Ön az utasításainknak megfelelően visszaküldte a Terméket, és a Pandora jóváhagyta a visszatérítést, a Pandora teljes egészében visszatéríti a hibás vagy nem a leírásnak megfelelő Termék (beleértve az kedvezményes Termékeket is) árát, az összes vonatkozó szállítási költséggel együtt (beleértve a nem szabványos szállításért fizetett felárat), valamint a Termék visszaküldésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket.

 

Csere a Pandora weboldalán keresztül

 

A Pandora weboldalán vásárolt Termékek (beleértve a kedvezményes árú cikkeket is) a teljes árú Termékek esetében a vásárlástól számított 30 napon belül, a kedvezményes árú Termékek esetében 14 napon belül cserélhetők online vagy Pandora üzletben, illetve bizonyos Pandora szaküzletekben, de csak akkor, ha ugyanazt a Terméket más méretűre vagy pontosan azonos értékű másik Termékre kívánja cserélni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Pandora kereskedőknek saját cserepolitikájuk van, amely eltérhet a Pandora szabályzatától, kérjük, a részletekért forduljon közvetlenül a kereskedőhöz.

 

 

 

Kivételek

 

Ha nem küldi vissza a Terméket (vagy ha az ingyenes GYIK segítségével küldött Termék nem érkezik meg, és Ön nem tudja igazolni a postai küldést), a Pandora fenntartja a jogot arra, hogy megtagadja a visszatérítést.

 

Promóciók

 

Ha Ön részt vesz egy Pandora promócióban, arra további feltételek vonatkoznak. További információkért kérjük, olvassa el GYIK részt.

 

14. Szavatosság és jótállás

14. 1. Pandora jótállás  

A PANDORA JÓTÁLLÁS KÜLÖNLEGES JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK,EZT TÖRVÉNYES JOGAIHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ JUTTATÁSKÉNT NYÚJTJUK.

 

Jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről tájékozódhat a helyi fogyasztói tanácsadó szolgálatnál, valamint az alábbi, a Kellékszavatosságról, a Termékszavatosságról és a Jótállásról szóló információk áttekintésével. A Pandora weboldal jogi kötelessége, hogy az Önnel kötött szerződésnek megfelelő termékeket szállítson. A jelen Jótállás semmilyen módon nem helyettesíti vagy csökkenti az Ön jogait vagy jogorvoslati lehetőségeit.

 

A Pandora weboldalán értékesített különböző terméktípusokra az alább meghatározott időszakokra a hibás vagy nem a leírásnak megfelelő termékekre vonatkozó jótállást vállalunk:
• ezüst ékszerek esetében a vásárlás eredeti időpontjától számított 2 év
• arany ékszerek esetében a vásárlás eredeti időpontjától számított 2 év
• 14 karátos vörösarany és 14 karátos aranyozott ékszerek esetében a vásárlás eredeti időpontjától számított 2 év

• a Termékek fából, bőrből, üvegből és zsinórból készült részei esetében a vásárlás eredeti időpontjától számított 1 év.

 

Ez azt jelenti, hogy Ön ingyenesen kérheti a termék javítását vagy cseréjét, ha a Termékről kiderül, hogy hibás, vagy nem a leírásnak megfelelő. A Pandora megjavítja vagy kicseréli a Terméket egy azonos vagy hasonló tulajdonságokkal rendelkezőre, mely alól kivételt képeznek az alábbi esetek. A Pandora e Jótállás keretében saját döntése alapján jogosult kicserélni a Termékét, függetlenül attól, hogy az eredeti Termék javítása lehetséges-e. Ha a Pandora úgy dönt, hogy megjavítja a Terméket, ezt új vagy felújított alkatrészekkel is jogosult megtenni.

 

Ha a Termék hibás vagy nem a leírásnak megfelelő, de Ön nem kéri annak javítását vagy kicserélését, akkor jogosult visszautasítani azt, és visszatérítést kapni. További részletekért kérjük, olvassa el a „Hibás vagy nem a leírásnak megfelelő Termékek visszaküldése” című részt (fent).

 

Ha a Termék nem javítható vagy cserélhető ki észszerű időn belül vagy az nehézséggel jár, Ön jogosult visszatérítést vagy árcsökkentést kérni. A visszatérítés, amennyiben engedélyezett, általában ugyanazon a fizetési módon történik, amellyel Ön eredetileg fizetett a vásárlásért.

 

Kérjük, őrizze meg a Megrendelés beérkezésének visszaigazolását, vagy adja át az ajándékozottnak, mivel a vásárlás eredeti bizonylata biztosítja jelen Jótállás érvényesítését. Ha a Megrendelés beérkezésének visszaigazolása nem áll rendelkezésre, elegendő egy hitelkártya- vagy bankszámlakivonat is, amelyen az adott tranzakció szerepel. Ez nem érinti az Önt, mint fogyasztót megillető jogokat.

 

A Jótállás nem terjed ki a normál elhasználódásra vagy a baleset, helytelen kezelés, nem rendeltetésszerű használat okozta károkra (például ütések, horpadások, törések stb.).

 

A Terméken a nem a Pandora által végzett javítások (vagy javítási kísérletek) érvénytelenítik a Jótállást, függetlenül attól, hogy a javítás vagy javítási kísérlet okozta-e a kárt.

 

Ha az Ön Termékét a Pandora a jelen Jótállás keretében javítja vagy cseréli ki, az új Termékre a Jótállás fennmaradó (a Termék eredeti vásárlásától számított) időtartama vonatkozik. A Jótállás időtartama a Termék javításától vagy cseréjétől függetlenül nem hosszabbodik meg.

 

Ha hamisított charmokat, nem kompatibilis Pandora kollekciókból származó charmokat vagy más márkák charmjait viseli a Pandora karkötőjén, az károsíthatja az egyedi menetes rendszert, az ezzel okozott kárra nem vonatkozik a Jótállás.

14.2. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a PANDORA Ékszer Magyarország Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a(z) PANDORA Ékszer Magyarország Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

14.3. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (e pont alkalmazásában a továbbiakban: termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 14.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Kivel szemben érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági jogait a termék előállítójával vagy forgalmazójával (a továbbiakban együtt: gyártó) szemben gyakorolhatja.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Milyen bizonyítási szabály érvényesül termékszavatossági igény érvényesítése esetén?

Termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania, hogy a termékhiba a gyártó általi forgalomba hozatal időpontjában fennállt.

A gyártó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy Ön ugyanazon hiba miatt a vállalkozással szemben kellékszavatossági és a gyártóval szemben termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve a termék javítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági igényét a továbbiakban már csak a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

14.4. Kötelező jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Ön hibás teljesítés esetén jogszabály alapján jótállási igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Önt milyen jogok illetik meg, ha a jótállás jogszabályon alapul?

A kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek termékcsoportjainak megnevezéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott új, tartós fogyasztási cikk (a továbbiakban: fogyasztási cikk) esetén Ön a teljesítés hibája miatt a 14.2. pontban meghatározott jogait érvényesítheti, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendeletben foglalt feltételekkel.

Önt milyen további jogosultságok illetik meg jogszabályon alapuló jótállás esetén?

Fogyasztási cikk esetében Ön a jótállási idő alatt elsősorban kijavítást igényelhet. Kicserélésnek van helye már az első javítási kísérletet követően, ha megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, és Ön másik igény teljesítését nem kéri. Ön akkor is kérheti a kicserélést, ha a kijavítási igény közlését követő harminc napon belül nem kerül sor a kijavításra. A kicserélési igényt az is megalapozza, ha a fogyasztási cikk a jótállási idő alatt három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, feltéve, hogy Ön nem kéri másik igény teljesítését. Ha az előbbi esetekben kicserélésre nincs lehetőség, akkor Ön a vételár visszatérítésére is igényt tarthat.

Ön milyen határidőn belül gyakorolhatja kötelező jótálláson alapuló jogait?

A jótállás időtartama fogyasztási cikkek esetén

a) 10 000 forinttól 250 000 forintig terjedő eladási ár esetén két év,

b) 250 000 forint feletti (250 001 forinttól kezdődő) eladási ár esetén három év.

Milyen feltétellel érvényesíthetők a jótállási igények?

A jótállásból eredő jogait Ön a rendelkezésére bocsátott jótállási jeggyel gyakorolhatja, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha Ön az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot bemutatja. A jótállási igény teljesítésének nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának visszaszolgáltatása.

Milyen további követelmények támaszthatóak a jótállási jogok gyakorlásának feltételéül?

Fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése vagy annak üzemben tartása érdekében támaszthatók speciális követelmények (például időszakos felülvizsgálat) a fogyasztóval szemben, feltéve, ha a megfelelő üzembe helyezés vagy üzemben tartás más módon nem biztosítható, és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy Ön ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, valamint termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Ha viszont Ön egy adott hiba miatt egyszer sikerrel érvényesítette hibás teljesítésből eredő igényét (például a vállalkozás kicserélte a terméket), ugyanezen hiba tekintetében más jogi alapon erre már nem tarthat igényt.

 

15. Felelősség

 

A Pandora szavatolja, hogy a Pandora weboldalról vásárolt bármely Termék megfelelő minőségű és alkalmas minden olyan célra, amelyre az azonos típusú termékeket általában szolgálnak.

 

A Pandora csak az előrelátható veszteségekért és károkért felel. A Pandora nem felel semmilyen előre nem látható veszteségért vagy kárért. A JELEN ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK AZONBAN NEM ÉRINTIK AZ ÖN, MINT FOGYASZTÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT JOGAIT. A PANDORA ÉS A PANDORA A/S A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKŰ TELJES FELELŐSSÉGE A PANDORA WEBOLDALON A VONATKOZÓ TERMÉKEK MEGVÁSÁRLÁSÁÉRT TÉNYLEGESEN KIFIZETETT ÖSSZEGRE ÉS A SZÁLLÍTÁSI DÍJRA KORLÁTOZÓDIK.

 

Így különösen, a jelen Értékesítési feltételek semmilyen módon nem zárják ki vagy korlátozzák a Pandora felelősségét:
• szándékos magatartásért;

• életveszélyt vagy testi sérülést eredményező magatartásért;
• bármely más olyan kérdésben, amelyért a Pandora számára jogellenes lenne a felelősséget korlátozni vagy kizárni, vagy megkísérelni annak korlátozását vagy kizárását.
 

16. Részleges érvénytelenség

 

Ha a jelen Értékesítési feltételek bármely rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy bármely okból végrehajthatatlannak minősül, akkor az adott rendelkezés a jelen Értékesítési feltételekből elkülöníthetőnek (törlendőnek) minősül, és ez nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát.

 

17. Kapcsolattartási adatok

 

A Pandora Ügyfélszolgálata segít bármilyen, a Pandora weboldalon történő megrendeléssel kapcsolatos kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban. A Pandora Ügyfélszolgálata elérhető:


•  e-mailben [email protected]

• írásban a következő címen:PANDORA Ékszer Magyarország Kft. (cím:1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B. ép. 13. em.)

A panaszok kezelésére vonatkozó eljárás:

Panaszait szóban (telefonon) vagy írásban, postai úton vagy e-mailben is benyújthatja. A szóbeli panaszokat rögzítjük, és haladéktalanul kivizsgáljuk, és amennyiben lehetséges, azonnal orvosoljuk. Ha Ön nem ért egyet a panasz kezelésének módjával, vagy ha a panaszt nem lehet azonnal kivizsgálni, a Pandora haladéktalanul jelentésben rögzíti a panaszt, illetve az azzal kapcsolatos álláspontját, melyről másolatot biztosít Önnek:

a) legkésőbb az érdemi válasszal együtt, ha a panaszt szóban, telefonon vagy e-mailben nyújtották be,

b) vagy ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogszabályai másként nem rendelkeznek, az írásbeli panaszokat a beérkezéstől számított harminc napon belül megválaszoljuk.

A Pandora minden szóbeli panaszhoz egyedi azonosítót rendel.

A panaszról készült jelentésnek a következő információkat kell tartalmaznia:

a) az Ön neve és címe;

b) a panasz benyújtásának helye, időpontja és módja;

c) a panasz részletes leírása, az Ön által bemutatott dokumentumok és egyéb bizonyítékok listája;

d) a Pandora nyilatkozata a panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnal kivizsgálható;

e) az Ön és a bejelentést fogadó személy aláírása, kivéve, ha a panaszt szóban, telefonon vagy e-mailben teszi meg;

f) a jelentés kiállításának helye és időpontja;

g) a telefonon, szóban érkezett panaszok egyéni azonosítója.

A Pandora a panaszbejelentést és a válasz másolatát három évig megőrzi, és kérésre az illetékes hatóságoknak betekintés céljából bemutatja.

Amennyiben a panaszt elutasítjuk, Ön írásban kap tájékoztatást arról, hogy mely hatósághoz, peren kívüli vitarendezési fórumhoz és választottbírósághoz fordulhat jogorvoslatért. Az információ tartalmazza az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes hatóság, peren kívüli vitarendezési fórum és illetékes választottbíróság címét, telefonszámát és internet elérhetőségét, valamint levelezési címét.

A Pandora igyekszik megoldani minden esetleges panaszát. Ha a Pandora nem tudja megoldani a vitát, bármelyik fél jogosult további jogorvoslatért folyamodni az OVR platformon, az Európai Bizottság által működtetett Online Vitarendezési platform, amely az Európai Unióban működő vállalkozások és vásárlók számára fórumot biztosít az online értékesítési viták bírósági eljárás nélküli rendezésére. A platformon elérhető vitarendezési szolgáltatások ingyenesek, bár egyik fél sem köteles részt venni rajtuk.

Békéltető testülethez fordulás lehetősége:

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara) által működtetett szakmailag független testület.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az előbbiek szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Egyezség hiányában a békéltető testület eljáró tanácsa a vitás ügy érdemében

a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha

aa) a kérelem megalapozott, és a vállalkozás – a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt – általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy

ab) a vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg a 200.000 forintot, vagy

b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

A békéltető testületek címét és egyéb elérhetőségeit az alábbi linken találja: http://www.bekeltetes.hu/

A Pandora Ékszer Magyarország Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: (1) 488-2131

E-mail: [email protected]

Elektronikus ügyintézés: epapir.gov.hu  (Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése)

 A fenti panaszkezelési eljárások nem érintik a fogyasztó jogszabályon alapuló egyéb jogérvényesítési lehetőségeit, így különösen azt, hogy a fogyasztói jogvitával kapcsolatos igényeit fizetési meghagyás útján, illetőleg bírósági úton érvényesítse.

18. Jogok és kötelezettségek átruházása más személyre vagy szervezetre

Jelen Értékesítési feltételek Önre és a Pandorára nézve kötelezőek. Kötelező lesz továbbá bármely olyan személyre vagy szervezetre nézve is, akire vagy amelyre a Pandora átruházza jogait és kötelezettségeit.

Ön a Pandora előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem jogosult átruházni, illetve nem más módon rendelkezni a Pandorával kötött szerződéséről, illetve az abból eredő jogairól vagy kötelezettségeiről.

 

A Pandora jogosultságainak teljes vagy részleges átruházására az Ön beleegyezése nélkül és/vagy az Értékesítési feltételek szerinti kötelezettségeinek átruházására az Ön előzetes beleegyezésével jogosult. A szerződés Pandora általi átruházása az Ön előzetes beleegyezéséhez kötött. Ha a Pandorával a szerződéssel való rendelkezés vagy annak átruházása időpontjában Önnek folyamatban levő megrendelése van, a Pandora felveszi Önnel a kapcsolatot, és Ön, amennyiben nem kívánja folytatni, jogosult törölni ezt megrendelését.

 

19. Harmadik fél jogai

 

A Pandora A/S társaságon kívül más személy, aki nem szerződő fél az Ön és a Pandora közötti szerződésben, nem jogosult annak bármely feltételét érvényesíteni.

 

20. Szellemi tulajdonjogok

 

A Pandora weboldalon található tartalom, beleértve az összes ékszer dizájnt, szerzői jogot, védjegyet és egyéb szellemi tulajdonjogot, beleértve a Pandora nevet is, a Pandora vagy engedélyezői kizárólagos tulajdonát képezi.

 

21. Adatvédelem

 

A Pandora szilárdan hisz a felhasználói adatvédelem és a személyes adatok védelmében. A Pandora által gyűjtött és feldolgozott személyes adatokra a Pandora Adatvedelmi szabalyzata vonatkozik. További információkért arról, hogy a Pandora hogyan kezeli a Pandora weboldal felhasználóitól gyűjtött személyes adatokat, kérjük, olvassa el Pandora Adatvedelmi szabalyzata. 

22. Jogfenntartás

 

Ha a Pandora bármikor eltekint attól, hogy Ön teljesítse a jelen Értékesítési feltételek szerinti kötelezettségeit, vagy ha a Pandora nem gyakorolja a jelen Értékesítési feltételek szerinti jogait, ez nem jelenti az e jogokról való lemondást, és nem jelenti azt, hogy Ön szabadon figyelmen kívül hagyhatja kötelezettségeit. A Pandora egy későbbi időpontban továbbra is jogosult megkövetelni Öntől, hogy megfeleljen a követelményeknek.

 

23. Teljes szerződés

 

A jelen Értékesítési feltételek és bármely dokumentum, amelyre hivatkozunk bennük (beleértve a hiperlinket is), a Pandora és Ön közötti teljes megállapodást jelentik, és elsőbbséget élveznek minden más korábbi megállapodással vagy az Ön felé tett szóbeli vagy írásbeli nyilatkozattal szemben.

Ön elismeri, hogy a Pandorával való szerződéskötés során nem támaszkodott a Pandora vagy bárki más által adott bármely nyilatkozatra vagy ígéretre, kivéve a jelen Értékesítési feltételekben foglaltakat.

 

24. Irányadó jog és joghatóság

 

Jelen Értékesítési feltételekre és a Pandora weboldalon keresztül a Pandorától történő termékvásárlásra Magyarország joga az irányadó, ezeket a magyar jog szerint kell értelmezni.

A jelen Értékesítési feltételekből vagy az Ön által a Pandorától történő termékvásárlásból eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő bármely vita vagy követelés (beleértve a szerződésen kívüli vitákat vagy követeléseket is) a magyar bíróságok joghatósága alá tartozik. Ez nem érinti az Ön,mint fogyasztó azon jogát, hogy az Ön helyi joghatósága alatt jelentsen be igényt.

Az űrlap teteje