GRAVÍROZÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

§ 1. Általános rendelkezések

1. Jelen dokumentum célja, hogy meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján a Pandora Ékszer Magyarország Kft. bejegyzett székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B. épület 13. emelet; cégjegyzékszáma Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában: 01-09-939954 és adószáma: 22708476-2-41.

2. A szolgáltatás a PANDORA Ékszer Magyarország Kft.-hez tartozó kiválasztott Pandora üzletekben elérhető. hétfőtől szombatig és a nyitvatartások szerint vasárnapokon. Az üzletek listája jelen Szabályzat 1. számú mellékletében található.


 

§ 2. Gravírozási szolgáltatás feltételei

1. Pandora a Szolgáltatás keretében vállalja, hogy a Szolgáltatás megvásárlásának napján gravírozást helyez el a kívánt terméken, gravírozógép segítségével.

2. A Szolgáltatás tárgya kizárólag gravírozásra tervezett PANDORA ékszer lehet.

3. A gravírozási szolgáltatás csak az adott termék Vásárló általi megvásárlása és ennek díjának megfizetése után vehető igénybe.

4. A Szolgáltatás díja bruttó 3 600 Ft. A feltüntetett díj egyösszegű, és egy termék gravírozását tartalmazza. Ha több terméket választ ki gravírozásra, a feltüntetett díj megfelelő többszöröse kerül felszámításra.

a. A termék Szolgáltatással együtt történő megvásárlásakor a feltüntetett összeg magában foglalja egy termék egy vagy két oldalra történő gravírozását kiviteltől függetlenül.

b. Korábban vásárolt termékre történő gravírozás esetén a fent említett összeg a Szolgáltatás minden egyes teljesítésekor érvényes.

5. A vásárlónak lehetősége van 10 kész sablon közül kiválasztani a gravírozási mintát, vagy elkészíteni saját gravírozási mintáját az Áruházban kapható tableten.

6. Ha a vásárló gravírozási mintát készített, a vásárló szavatolja, hogy ahhoz minden joga megvan, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is, és a Szolgáltatás megrendelésekor a vásárló felhatalmazza a Pandorát, hogy az Ő által készített gravírmintát a szolgáltatáshoz használatba nyújtja a vásárlónak.

7. A Pandora fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Szolgáltatást: (i) gravírozott méretű termékek esetében; vagy (ii) ha a Vásárló által készített metszetminta tartalma a társadalmi együttélés szabályait sértő (pl. sértő, vulgáris), jogsértő, ideértve harmadik személyek szerzői vagy egyéb szellemi tulajdonjogát sértő elemeket tartalmaz, (iii) ha a metszet technikai okok miatt nem lehetséges.


 

§ 3. A reklamáció feltételei

1. A gravírozással ellátott termékek nem kerülnek visszavételre vagy cserére. A fenti rendelkezés nem zárja ki és nem korlátozza a termék cseréjének jogát abban az esetben, ha a Vásárló ilyen joga az áru vagy a Szolgáltatás szerződésnek nem megfelelőségéből ered, a hatályos jogszabályokban meghatározott feltételekkel.

2. A vásárlónak jogában áll reklamációt benyújtani a gravírozott termékkel kapcsolatban. Gravírozott termékkel kapcsolatos reklamációt abban a Pandora Üzletben lehet benyújtani, ahol a szolgáltatást nyújtották, az adott üzlet nyitvatartási idejének megfelelően.

3. Az vásárló jogosult panaszt tenni a Szolgáltatással kapcsolatban. A Szolgáltatással kapcsolatos reklamációt abban a Pandora Üzletben lehet benyújtani, ahol a szolgáltatást nyújtották, az adott üzlet nyitvatartási idejének megfelelően.

4. Gravírozás (betűtípus/szöveg/minta), a Szolgáltatás kifizetése után, nem kifogásolható. 

§ 4. Záró rendelkezések

1. A szolgáltatási feltételek a Pandora Ékszer Magyarország Kft. kijelölt üzleteiben elérhetők.

2. Jelen szabályzat módosulhat, de ezek a változások nem érintik a Szolgáltatás tárgyát képező, a módosítások bevezetése előtt megkötött szerződéseket. A módosult szabályzat a módosítás hatálybalépésének napjától megkötött Szolgáltatási szerződésekre vonatkozik azzal a feltétellel, hogy a módosult szabályzat a vásárló rendelkezésére áll.

3. A jelen Szabályzat hatálya alá nem tartozó kérdésekben az általánosan alkalmazandó jog rendelkezései az irányadók.